Sản Phẩm
Chè đen CTC
Chè đen OTD
Chè Ô Long
Chè túi lọc
Chè xanh
Bảng giá
Google
  
Khách: 318119
TRANG CHỦGIỚI THIỆUNHÀ MÁYVIDEO CLIPTIN TỨCĐỐI TÁCLIÊN HỆ
Những hoạt động chính của Ban Chấp hành Hiệp hội chè Việt Nam - Nhiệm kỳ II In E-mail
Trong nhiệm kỳ II, đã diễn ra 9 hội nghị toàn thể Ban chấp hành Hiệp hội chè Việt Nam. ở mỗi kỳ hội nghị, Ban chấp hành và thường trực đều cố gắng tìm ra một số trọng tâm thảo luận và quyết nghị các vấn đề dựa vào hoàn cảnh thực tế của từng giai đoạn phát triển.

Hội nghị lần thứ nhất dành toàn bộ trọng tâm vào việc bầu các chức danh lãnh đạo và các tổ chức chuyên môn của Hiệp hội, trong đó có 1 uỷ viên thường trực

Hội nghị lần thứ hai tập trung triển khai rộng rãi và theo chiều sâu QĐ 43 TTg như những cam kết của hội viên về chất lượng nguyên liệu, sản phẩm và vệ sinh công nghiệp.

Hội nghị lần thứ ba thực hiện: những mục tiêu phát triển trung hạn đến năm 2010 và các định hướng đa dạng hoá sản phẩm, tạo ra hiệu quả tối ưu trên một đơn vị diện tích canh tác và 1 đơn vị sản phẩm.

Các hội nghị toàn thể lần thứ 4,5,6 tập trung thảo luận các vấn đề: triển khai QĐ 80 TTg của Thủ tướng chính phủ; các vấn đề tiêu chuẩn hoá vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến; bước đầu xác định lại cơ cấu sản phẩm (chè đen, xanh) ở giai đoạn mới; tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 43 TTg; xây dựng và công bố quyền sở hữu thương hiệu quốc gia chè Việt Nam cùng các quy chế kèm theo.

Hội nghị lần thứ bảy tập trung thảo luận báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II, báo cáo sửa đổi điều lệ Hiệp hội chè Việt Nam.

Hội nghị lần thứ tám thảo luận kế hoạch triển khai việc thành lập Hiệp hội chè ASEAN do Việt Nam dự thảo. Triển khai QĐ 1870 của Bộ NN & PTNT về cơ giới hoá, nâng cao chất lượng chè giai đoạn 2006 - 2010 và 2010 - 2020; kế hoạch tổ chức lễ hội văn hoá trà Việt Nam 2006 ở Lâm Đồng và các cuộc thi chất lượng và văn hoá trà Việt Nam và một số trọng tâm thảo luận tại đại hội III.

Hội nghị lần thứ chín thoả luận chương trình nghị sự, cơ cấu nhân sự; thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành và triển khai lễ hội văn hoá trà Việt Nam cũng như những mục tiêu phát triển chè trong thập niên 20 của thiên niên kỷ III.

Giữa các hội nghị toàn thể Ban chấp hành, Hiệp hội chè Việt Nam đã phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức 3 hội nghị toàn thể Hội viên, 4 tuần văn hoá trà, những ngày văn hoá và lễ hội văn hoá trà Việt Nam, 4 hội thảo quốc gia về chất lượng và thương hiệu, 4 cuộc thi chất lượng sản phẩm quốc gia và cuộc thi đầu tiên về văn hoá trà Việt Nam. Đây là những sự kiện có quy mô lớn, tập trung trí tuệ tập thể và có ảnh hưởng đến công luận.

Từ năm 2001, hoạt động của Hiệp hội Chè Việt Nam đã có những thay đổi khá căn bản về thể chế và theo hướng chuyên nghiệp hoá, thể hiện ở ba điểm.

Thứ nhất, Hiệp hội hoạt động hoàn toàn độc lập với đúng nghĩa một tổ chức phi Chính phủ, đại diện cho quyền lợi hội viên và phần lớn cộng đồng doanh nghiệp chè Việt Nam, có tiếng nói chính thức trong các diễn đàn quốc tế và khu vực; thứ hai, Hiệp hội đã tổ chức các trung tâm tư vấn phát triển và dịch vụ trong các lĩnh vực nông công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực. Thứ ba, Hiệp hội đã tích cực tham gia các lĩnh vực tư vấn quốc tế, phản biện xã hội, điều tra doanh nghiệp là những hướng rất mới, phù hợp với các chức năng của các Hiệp hội kinh tế - doanh nghiệp hiện đang phát triển ở nước ta.

Về cơ cấu ban chấp hành trong nhiệm kỳ này, đã bầu bổ xung và thay thế 9 đồng chí uỷ viên Ban chấp hành, 2 đồng chí Phó chủ tịch, nâng tổng số Uỷ viên Ban chấp hành từ 21 đồng chí ban đầu lên 23 đồng chí, trong đó có 18 đồng chí trực tiếp làm việc ở cơ sở (78%), 5 đồng chí ở cơ quan thường trực (22%). So với tổng số hội viên chính thức (131) hiện nay, trung bình gần 6 Hội viên có 1 uỷ viên ban chấp hành, so với 3 Hội viên ở giai đoạn đầu (1999). Trong đó có 6 đồng chí là tiến sỹ và thạc sỹ (26%), còn lại (74%) có trình độ đại học và sau đại học

Nguồn bài viết: Hiệp hội chè
 
< Trước   Tiếp >
 
 

Copyright © 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ MINH RỒNG . ALLRIGHT RESERVED.
Lộc Thắng - Bảo Lâm - Lâm Đồng - Việt Nam
ĐT : (063).877 121 - 877 051 | FAX: (063).961 815

Designed by ESC